În anul 2020, Federația Română de Tenis (FRT) a solicitat Primăriei orașului Luduș darea în folosință gratuită a unei suprafețe de teren de 3.000 de metri pătrați, în vederea înființării unui „Centru Zonal de Tenis din orașul Luduș”.

Solicitarea FRT a fost analizată de Consiliul Local în ședința din 23 februarie 2021 și a fost aprobată, iar autoritatea locală a întocmit formele legale de dezmembrare a terenului care se transmite FRT. După această operațiune a fost evidențiată o parcelă în suprafață de 3004 de metri pătrați, teren intravilan cu categoria de folosință curți-construcții, suprafață evidențiată în CF nr. 59657 Luduș.

În ședința Consiliului Local din 26 aprilie 2022, aleșii locali au aprobat un proiect de hotărâre prin care „Se aprobă transmiterea  în folosință gratuită către Federația Română de Tenis a imobilului-teren înscris în CF 59657 Luduș, nr. cadastral 59657, în suprafță de 3.004 de metri pătrați, valoare de inventar 89.039 de lei, pentru realizarea de construcții și amenajări sportive în vederea implementării proiectului „Centru Zonal de Tenis din orașul Luduș”.

Durata folosinței este de 20 de ani, începând cu data de 1 mai 2022.

Obligațiile FRT

Terenul destinat construcției centrului de tenis este situat  în apropierea Uzinei de Apă a orașului și se predă FRT în termen de 30 de zile de la adoptarea hotărârii, adică până în 26 mai 2022, atunci când intră în vigoare obligațiile beneficiarului. Dintre acestea, amintim câteva: Să folosească bunul potrivit destinației convenite; Să nu modifice bunul, în parte sau în integralitatea lui, altfel decât conform destinației stabilite; Să nu transmită folosința, nici oneros și nici cu titlu gratuit , unei alte persoane; Să administreze bunul primit obligându-se să îi mențină destinația inițială; Să asigure paza bunului preluat; Să obțină toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare prevăzute de legislație și de actele normative.

Până la această oră, Primăria orașului Luduș și-a îndeplinit toate obligațiile, iar de acum înainte, FRT trebuie să demareze lucrările propriu zise pe care și le-a asumat.

Ioan A. BORGOVAN

Post-ul ”Undă verde” pentru un Centru Zonal de Tenis la Luduș apare prima dată în Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene.