Fostul primar al comunei mureșene Band, cantautorul Mircea Rus, a fost condamnat recent, în data de 12 mai 2022, în primă instanță, de către un complet al Secției Penale a Tribunalului Mureș, la o pedeapsă de 3 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru luare de mită și spălare de bani. Totodată, instanța a dispus confiscarea sumei de 435.000 lei care a făcut obiectul luării de mită.

”În perioada iulie – 12 august 2008, inculpatul Rus Mircea, în calitate de primar şi ordonator de credite al comunei Band, judeţul Mureş, la diferite intervale de timp, a acceptat de la inculpatul Trofin Iulian, director al unei societăţi comerciale, promisiunea remiterii cu titlu de mită a sumei de 800.000 lei, în scopul atribuirii şi derulării în bune condiţii a unui contract de execuţie lucrări în valoare de 8.379.088,51 lei către o altă societate comercială de la care inculpatul Trofin Iulian urma să subcontracteze lucrările respective. La data 23 septembrie 2008, contractul de execuţie lucrări a fost atribuit societăţii agreate, iar ulterior, până la data de 14 august 2009, inculpatul Rus Mircea a primit de la inculpatul Trofin Iulian, cu titlu de mită, în mai multe tranşe, suma totală de 400.000 lei. Pentru a ascunde şi pentru a disimula adevărata provenienţă a sumei menţionate anterior, inculpatul Rus Mircea a încheiat cu inculpatul Trofin Iulian un înscris sub semnătură privată intitulat contract de împrumut”, se precizează în rechizitoriul DNA.

Soluția dată de Tribunalul Mureș

Redăm, în rândurile de mai jos, soluția dată de Tribunalul Mureș, publicată pe portalul www.portal.just.ro.

”Tip solutie: Condamnare fără acord de recunoaştere
Solutia pe scurt: În temeiul articolului 396 alineatul 1 și 2 Cod procedură penală condamnă pe inculpatul Rus Mircea [] la pedeapsa de 3 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită prevăzută de articolul 254 alineatul 1 Cod penal din 1969 cu aplicarea articolul 6 din Legea 78/2000 și reținerea articolului 5 noul Cod penal.

În temeiul articolului 65 alineatul 1 Cod penal aplică inculpatului Rus Mircea pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de articolul 64 alineatul 1 litera a teza a II-a şi b Cod penal.

În temeiul articolului 71 alineatul 1 Cod penal aplică inculpatului Rus Mircea pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de articolul 64 alineatul 1 litera a teza a II-a şi b Cod penal.

În temeiul articolului 396 alineatul 1 și 2 Cod procedură penală condamnă pe inculpatul Rus Mircea [] la pedeapsa de 3 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prevăzută de articolul 49 alineatul 1 litera b din Legea 129/2019.

În temeiul articolului 65 alineatul 1 Cod penal aplică inculpatului Rus Mircea pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de articolul 64 alineatul 1 litera a teza a II-a şi b Cod penal.

În temeiul articolul 71 alineatul 1 Cod penal aplică inculpatului Rus Mircea pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de articolul 64 alineatul 1 litera a teza a II-a şi b Cod penal.

În temeiul articolului 396 alineatul 1 și 2 Cod procedură penală condamnă pe inculpatul Rus Mircea [] la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită prevăzută de articolul 254 alineatul 1 Cod penal din 1969 cu aplicarea articolul 6 din Legea 78/2000 și reținerea articolului 5 noul Cod penal.

În temeiul articolului 65 alineatul 1 Cod penal aplică inculpatului Rus Mircea pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de articolul 64 alineatul 1 litera a teza a II-a şi b Cod penal.

În temeiul articolul 71 alineatul 1 Cod penal aplică inculpatului Rus Mircea pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de articolul 64 alineatul 1 litera a teza a II-a şi b Cod penal.

În temeiul articolului 865 Cod penal din 1969 raportat la articolul 85 Cod penal din 1969 dispune anularea suspendării executării sub supraveghere a pedepsei de 1 an și 4 luni închisoare aplicate prin Sentința Penală nr. 179/3 iulie 2015 a Tribunalului Mureș, astfel cum aceasta a fost modificată prin Decizia penală nr. 348/A/20 iunie 2018 a Curții de Apel Târgu Mureș.

În temeiul articolului 34 alineatul 1 litera b Cod penal din 1969, contopirea pedepselor de 1 an și 4 luni închisoare (aplicată prin Sentința Penală nr. 179/3 iulie 2015 a Tribunalului Mureș, astfel cum aceasta a fost modificată prin Decizia penală nr. 348/A/20 iunie 2018 a Curții de Apel Târgu Mureș) cu pedepsele de 3 ani și 6 luni închisoare, 3 ani și 6 luni închisoare și 3 ani închisoare și aplică inculpatului, ca pedeapsă rezultantă, pedeapsa cea mai grea, de 3 ani și 6 luni închisoare.

În temeiul articolului 861 Cod penal din 1969 dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei rezultante de 3 ani şi 6 luni aplicate pe durata termenului de încercare de 6 ani și 6 luni, calculat potrivit dispozițiilor articolului 862 Cod penal (din 1969).

În temeiul articolului 863 alineatul 1 Cod penal din 1969 de durata termenului de încercare inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: e) Să se prezinte la Serviciul de Supraveghere Mureș la datele stabilite de acesta; f) Să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile precum și întoarcerea; g) Să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; h) Să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existență.

În temeiul articolului 863 alineatul 4 Cod penal din 1969 desemnează Serviciul de Probațiune Mureș ca serviciu de supravegherea executării obligațiilor stabilite. Atrage atenţia inculpatului asupra cazurilor de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere, prevăzute de articolul 864 alineatul 1 şi 2 din Codul penal din 1969, precum şi asupra cazurilor de anulare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere, reglementate de prevederile art. 865 din Codul penal din 1969.

În temeiul articolul 35 alineatul 1 Cod penal din 1969 dispune executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de articolul 64 alineatul 1 litera a teza a II-a şi b din Codul penal din 1969, respectiv a dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, precum şi a dreptului de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat pe lângă pedeapsa principal rezultantă aplicată.

În temeiul articolului 71 alineatul 5 din Codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare suspendă executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prevăzute de articolul 64 alineatul 1 litera a teza a II-a şi b din Codul penal din 1969, respectiv a dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, precum şi a dreptului de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat.

În temeiul articolului 404 alineatul 1 litera a Cod procedură penală raportat la articolul 88 Cod penal din 1969 deduce din durata pedepsei aplicate durata reținerii de 24 de ore din data de 13 februarie 2012.

În temeiul articolului 254 alineatul 3 Cod penal din 1969 va dispune confiscarea specială de la inculpatul Rus Mircea a sumei de 435.000 lei care a făcut obiectul infracţiunilor de luare de mită prevăzute de articolului 254 alineatul 1 Cod penal din 1969.

În temeiul articolului 404 alineatul 4 litera c) Cod procedură penală menține măsurile asiguratorii instituite asupra bunurilor mobile bunurilor mobile și imobile ale inculpatului Rus Mircea prin Ordonanța procurorului din 14 decembrie 2016 până la concurența sumei de 435.000 lei.

În temeiul articolului 396 alineatul 1 și 6 Cod procedură penală raportat la articolul 16 alineatul 1 litera f Cod procedură penală dispune încetarea procesului penal împotriva inculpatului Trofin Iulian [] pentru săvârșirea infracțiunilor de Dare de mită prevăzută de articolul 290 alineatul 1 Cod penal cu aplicarea articolului 5 alineatul 1 Cod penal și spălare de bani, prevăzută de articolul 29 alineatul 1 litera b din Legea 656/2002, ambele cu aplicarea articolului 38 alineatul 1 Cod penal, ca urmare a decesului inculpatului.

În temeiul articolului 52 din Legea 129/2019 prezenta hotărâre se comunică, după rămânerea definitivă, Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.

În temeiul articolului 274 alineatul 1 și 2 Cod procedură penală obligă inculpatul Rus Mircea la plata sumei de 5.000 lei din care 2.500 lei provine din faza de urmărire penală.

În temeiul articolului 275 alin. 3 Cod procedură penală restul cheltuielilor judiciare avansate de stat în cauză rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată prin punerea la dispoziția părților și a procurorului prin mijlocirea grefei instanței, conform articolului 405 alineatul 1 Cod procedură penală, astăzi, 12 mai 2022.
Document: Hotarâre  61/2022 12 mai 2022”

(Redacția)

Post-ul Mircea Rus, condamnat în primă instanță pentru infracțiuni de corupție apare prima dată în Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene.