Comisia locală de ordine publică a orașului Luduș a fost aprobată de Legislativul local prin Hotărârea Consiliului Local nr. 34/2021 în următoarea componență: șeful Poliției orașului Luduș – cms. șef Frandeș Leonid-Vasile; șeful Poliției Locale a orașului Luduș – Cotta Nicolae; secretarul general al UAT Luduș – Giurgea Eugenia și consilierii locali Coman Alin-Dorin, Enyedi Mihai și Puia Gelu Virgil, membri.
Printre obligațiile care revin acestei comisii este și elaborarea proiectului Planului de ordine și siguranță publică a orașului Luduș, în conformitate cu prevederile articolului 3, litera c, din Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Locale de ordine publică a orașului Luduș.
În ședința Consiliului local din 29 martie 2022, Nicolae Cotta, șef Birou Poliția Locală, a prezentat spre aprobare aleșilor locali Planul de ordine și siguranță publică a Poliției Locale pentru anul 2022 întocmit în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, Legea nr. 155/2010, a Poliției Locale, Hotărârea Consiliului Local Luduș nr. 34/2021 și Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei locale de Ordine publică.

Un plan cuprinzător

„Planul de ordine și siguranță publică este documentul prin care se organizează anual activitatea structurilor de Poliție Locală pentru menținerea ordinii și siguranței publice pe teritoriul unității administrativ-teritoriale”, a afirmat Nicolae Cotta în ședința Consiliului Local, după care a prezentat cadrul legislativ și cele cinci capitole: I. Analiza situației operative cu așezarea geografică a orașului; Suprafața și configurația terenului; Căile de comunicație; Regimul climatic; Rețeaua hidrografică; Zone de agrement; Obiective turistice, economice; Obiective de tip industrial; Unități de învățământ; Dotări culturale, lăcașe de cult și pentru ocrotirea sănătății; Populația; Evenimente social – economice, politice sau religioase; Starea infracțională. Capitolul II- Dispozitivele de ordine și siguranță publică, misiunile și zonele de responsabilitate. Capitolul III – Forțe aflate la dispoziție și suportul logistic. Capitolul IV- Instruirea efectivelor pentru executarea activităților și controlul dispozitivelor. Capitolul V – Dispoziții finale, în care se precizează că „Zilnic, structurile integrate în cadrul sistemului de ordine și siguranță publică, vor realiza, în baza unor analize, un schimb de informații care să conducă la: contracararea fenomenului infracțional și contravențional; asigurarea climatului de ordine și liniște publică; asigurarea desfășurării normale a adunărilor, întrunirilor și manifestațiilor publice; combaterea manifestărilor de violență și restabilirea ordinii de drept; participarea la prevenirea și neutralizarea acțiunilor teroriste pe teritoriul orașului și a comunelor arondate; prevenirea și combaterea criminalității economico-financiare, a celei transfrontaliere și a crimei organizate; participarea la prevenirea producerii accidentelor ecologice, precum și la diminuarea efectelor dezastrelor”.
Prezentat în ședința Consiliului Local, Planul de ordine și siguranță publică a fost apobat de consilierii locali.

Ioan A. BORGOVAN

Post-ul Luduș: S-a aprobat Planul de ordine și siguranță publică apare prima dată în Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene.