Fundaţia Europeană pentru Consultanţă, Implementare şi Dezvoltare (FECID) a organizat cursul de formare “Instrumente inovative de predare, realizarea de planuri remediale individuale”, desfășurat în perioada 6-8 mai 2022, cu prezența unui număr de 17 cadre didactice de la școli din județele Sibiu și Mureș.

Durata cursului de formare a fost de 16 ore și a fost derulat în cadrul proiectului “Access spre succes” (PN2058), finanțat de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală.

”Cadrele didactice au participat la sesiuni de formare menite să contribuie dezvoltarea competențelor de proiectare, organizare și desfășurare a procesului de învățământ în paradigma școlii inclusive și a competențelor de valorificare a spațiului de învățare și a curriculumului școlar în funcție de cerințele specifice ale elevilor din grupul țintă primar. Proiectul ”Acces spre succes” își propune să aducă o contribuție activă la creșterea gradului de coeziune economică și socială la nivel local și național prin îmbunătățirea competențelor formale și non-formale ale copiilor din ciclul gimnazial, creșterea gradului de promovabilitate a acestora în licee și prin dezvoltarea abilităților, cunoștințelor și competențelor necesare profesionale pentru locuri de muncă cu un grad de calificare mai ridicat”, a transmis Daniela Preda, manager de proiect.

Instituțiile partenere implicate în proiect sunt: Fundaţia Europeană pentru Consultanţă, Implementare şi Dezvoltare (FECID), România; Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, România; Inspectoratul Școlar Județean Mures, România; University of South-Eastern, Norvegia; Innovius As, Norvegia.

”Cadrele didactice participante au reprezentat școli care sunt parteneri asociați ai proiectului: Gimnazială Albești, Școala Generală Nr. 3 Târnăveni, Școala Gimnazială “Ion Dacian” Saschiz, Școala Gimnazială Alma, Școala Gimnazială ”Octavian Goga” din Rășinari, Școala Gimnazială Cristian, Școala Gimnazială ”Axente Sever”, Școala Gimnazială ”Georg Daniel Teutsch” din Agnita, Școala Gimnazială “Badea Cîrțan” Cârțișoara. Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 1.448.247 de euro oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului vizează creșterea participării școlare cu cel puțin 10% a unui număr de 400 de copii din grupul țintă primar și creșterea ratei de tranziție în învățământul școlar superior, clasa a-IX-a, cu 1,5% pe perioada implementării proiectului”, a mai informat Daniela Preda.

(Redacția)

Post-ul Dascăli mureșeni, beneficiari ai proiectului ”Acces spre succes” apare prima dată în Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene.