”COMUNA ZAGĂR titular al proiectului ”Asfaltare strada Morii, loc. Zagăr”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecției Mediului Mureș: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului prin elaborarea unui studiu de impact, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Asfaltare strada Morii, loc. Zagăr”, propus a fi amplasat în jud. Mureș, comuna Zagăr, identificat prin CF 51018/Zagăr jud. Mureș. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://.apmms.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Mureș.”

Post-ul Anunț mediu apare prima dată în Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene.