Direcţia de Sănătate Publică Mureş, în conformitate cu prevederile OMS nr.1168/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care a ocupat fără concurs posturi de execuţie, pe perioadă determinată, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, organizează examen pentru ocuparea posturilor pe perioadă

nedeterminată, pentru personalul care a fost numit în baza Ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru compartimentul de supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile sunt disponibile:  cinci posturi de asistent medical generalist,  opt  posturi de asistent medical debutant generalist, două posturi de statistician medical și unul pentru statistician medical debutant și două posturi de îngrijitoare.

„La examen pot participa persoanele care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, au ocupat fără concurs posturi de execuţie pe perioadă determinată”, informează pagina web a Direcției de Sănătatea Publică Mureș, www.aspms.ro.

Conform sursei citate, pentru înscrierea la examen candidaţii depun cererea de înscriere la examen, în care se menţionează postul ocupat la data iniţierii procedurii de organizare a examenului, însoţită de declaraţia privind consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare.

În vederea participării la examen, în termen de 2 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până în data de 13.05.2022 ora 15.00, candidaţii depun cererea de înscriere la examen( model anexat) și declaraţia privind consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (model anexat).

Documentele de înscriere se depun la Biroul resurse umane, etaj I, str. Gh. Marinescu nr.50.

Telefon informații suplimentare: 0265-211729-Birou RUNOS, consilier superior Macarie Dorina.

Examenul constă în 2 etape succesive, după cum urmează:

a) proba scrisă-în data de 19.05.2022 ora 13.00 la sediul din str. Gh. Marinescu nr.50

b) interviul – în data de 24.05.2022 ora 10.00 la sediul din str. Gh. Marinescu nr.50. Se pot prezenta la proba de interviu numai candidaţii declaraţi „admis” la proba scrisă.

Pentru mai multe detalii, se poate accesa site-ul www.aspms.ro. 

Mălina MORARU

Post-ul Angajări la Direcția de Sănătate Publică Mureș apare prima dată în Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene.